ដូចពេកហើយ !សារុំ​ បញ្ញាស័ក ត្រឡប់មកម្ដងទៀត ពាក់ចិញ្ចៀនដូចលីម តិចម៉េង ហើយថែមទាំង…(មាន​វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តនៅចាំកុមារា សារុំ​ បញ្ញាស័ក​ឬទេ? កាលពីអំឡុងឆ្នាំ២០១៩ រូបគេ បានបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធីCambodian Idol Junior ក្នុងវគ្គJudge Audition សប្ដាហ៍ទី២ ដោយលើកយកបទចម្រៀង She’s gone របស់លោក ព្រាប សុវត្ថិ មកបកស្រាយបានយ៉ាងពីរោះ។នៅពេលនោះ ក្រោយ​បកស្រាយ​ចម្រៀងចប់,

អានបន្តរ

ម្ដងនេះសង្ឃឹមច្រើន !​ សារុំ​ បញ្ញាស័ក ត្រឡប់មកម្ដងទៀត ពាក់ចិញ្ចៀនដូចលីម តិចម៉េង ហើយថែមទាំង…(មាន​វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តនៅចាំកុមារា សារុំ​ បញ្ញាស័ក​ឬទេ? កាលពីអំឡុងឆ្នាំ២០១៩ រូបគេ បានបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធីCambodian Idol Junior ក្នុងវគ្គJudge Audition សប្ដាហ៍ទី២ ដោយលើកយកបទចម្រៀង She’s gone របស់លោក ព្រាប សុវត្ថិ មកបកស្រាយបានយ៉ាងពីរោះ។នៅពេលនោះ ក្រោយ​បកស្រាយ​ចម្រៀងចប់,

អានបន្តរ

ផ្ទុះការរិះគន់ខ្លាំង ! ចំពោះ​វី​ដេ​អូ​នារី​ម្នាក់​អង្គុយ​កន្ធែ.កជើង​​ឱ្យ​គ្រូ​អាគម​ប្រស់​ទឹក …

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ កាលពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ មានការ​រិះគន់​គ្មាន​សំចៃមាត់ ផ្ទុះ​ការ​មិន​ពេញចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​អ្នកលេង​បណ្ដាញ​សង្គម​ជា​ច្រើន បន្ទាប់​ពី​បានឃើញ​លេច​ចេញ​នៅ​ឃ្លី​ប​វី​ដេ​អូ​អា​.​ស​អាភា​.​ស​មួយ ដោយនៅ​ក្នុង​វី​ដេ​អូ​នោះ មាន​គ្រូ​អាគម​ប្រុស​ម្នាក់ បាន​ប្រោះ​ទឹក​ទៅ​អោយ​នារី​ម្នាក់​ដោយ​គ្មាន​សម្លៀក​បំពាក់ អង្គុយ​កន្ធែកជើង​ឲ្យ​គ្រូ​ជះ​ទឹក​ដាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពុំ​មាន​កេរ្តិ៍ខ្មាស់ និង​មិន​សមរម្យ​ទាល់តែ​សោះ វា​ធ្វើ​អោយ​ប៉ះ​ពាស់​យ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ​ទៅ​ដល់​សង្គម និង​ក្មេង​ៗ​ជំនាន់​ក្រោយ ដែល​កំពុង​លេង​បណ្តាញ​​សង្គម រហូត​ធ្វើ​អោយ​មានការ​បញ្ចេញមតិ​លើក​ឡើង​សុំ​អោយ​ក្រសួង គួរ​បើក​ការ​ស៊ើប​អ​ងេ្ត​ត​ស្វែងរក​អ្នក​ថត

អានបន្តរ

កំពុងល្បីពេញហ្វេសប៊ុក !វី​ដេ​អូ​នារី​ម្នាក់​អង្គុយ​កន្ធែ.កជើង​​ឱ្យ​គ្រូ​អាគម​ប្រស់​ទឹក ត្រូវបានគេរិះគន់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ កាលពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ មានការ​រិះគន់​គ្មាន​សំចៃមាត់ ផ្ទុះ​ការ​មិន​ពេញចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​អ្នកលេង​បណ្ដាញ​សង្គម​ជា​ច្រើន បន្ទាប់​ពី​បានឃើញ​លេច​ចេញ​នៅ​ឃ្លី​ប​វី​ដេ​អូ​អា​.​ស​អាភា​.​ស​មួយ ដោយនៅ​ក្នុង​វី​ដេ​អូ​នោះ មាន​គ្រូ​អាគម​ប្រុស​ម្នាក់ បាន​ប្រោះ​ទឹក​ទៅ​អោយ​នារី​ម្នាក់​ដោយ​គ្មាន​សម្លៀក​បំពាក់ អង្គុយ​កន្ធែកជើង​ឲ្យ​គ្រូ​ជះ​ទឹក​ដាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពុំ​មាន​កេរ្តិ៍ខ្មាស់ និង​មិន​សមរម្យ​ទាល់តែ​សោះ វា​ធ្វើ​អោយ​ប៉ះ​ពាស់​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅ​ដល់​សង្គម និង​ក្មេង​ៗ​ជំនាន់​ក្រោយ ដែល​កំពុង​លេង​បណ្តាញ​​សង្គម រហូត​ធ្វើ​អោយ​មានការ​បញ្ចេញមតិ​លើក​ឡើង​សុំ​អោយ​ក្រសួង គួរ​បើក​ការ​ស៊ើប​អ​ងេ្ត​ត​ស្វែងរក​អ្នក​ថត អ្នក​ផុស

អានបន្តរ

ផ្អើលម៉ង !មាស នីតា ប៉ះកំលោះសង្ហាទាំងបួន ឡើងកក្រើកឆាកតន្រ្តី សំខាន់ តិចម៉េង កាន់ដៃឡើងស្អិត ស្រាប់តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានពុកម៉ែ បងប្អូន មិនតិចនាក់ទេ ពិតជាស្គាល់ កញ្ញា ពៅ ស្រីមាស ហៅ មាស នីតា ជាក់ជាមិនខានដែល ធ្លាប់ cover បទ “ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេក” ហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង Tik

អានបន្តរ

អីយ៉ា ! ទីបំផុត មាស នីតា ប៉ះជើងខ្លាំងទំាង 3 បាត់ ដាក់ប៉ុន្មានបទនេះ ឡើងផ្អើ លឆាក នៅព្រែកឯង ពិសេសឆ្ងាញ់ត្រង់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានពុកម៉ែ បងប្អូន មិនតិចនាក់ទេ ពិតជាស្គាល់ កញ្ញា ពៅ ស្រីមាស ហៅ មាស នីតា ជាក់ជាមិនខានដែល ធ្លាប់ cover បទ “ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេក” ហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង Tik

អានបន្តរ

ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ! ចម្លាក់ក្បាលនាគដ៏អស្ចារ្យ កប់ក្នុងដី ប្រទះឃើញក្នុងបរិវេណអង្គរធំ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែតុលា ​ឆ្នាំ ២០២២ ម្សិលមិញនេះ តាមរយៈគណនីមួយដែលមានឈ្មោះ Yous Sopanha បានបញ្ចាក់ឱ្យបានដឹងថា មានដើមឈើដ៏ធំ បានរលំនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទទេពប្រណម្យ ក្នុងអង្គរធំ ខាងជើងព្រះបរមរាជវាំង ដែលក្រោយដើមឈើរលំ គេសង្កេតឃើញមានក្បាលនាគ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដ៏ធំអស្ចារ្យមួយ គួរឱ្យភ្ញា

អានបន្តរ

ប្រទះឃើញ ចម្លាក់ក្បាលនាគដ៏អស្ចារ្យ កប់ក្នុងដី ក្រោយដើមឈើដ៏ធំមួយបានដួលរលំ ក្នុងបរិវេណអង្គរធំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែតុលា ​ឆ្នាំ ២០២២ ម្សិលមិញនេះ តាមរយៈគណនីមួយដែលមានឈ្មោះ Yous Sopanha បានបញ្ចាក់ឱ្យបានដឹងថា មានដើមឈើដ៏ធំ បានរលំនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទទេពប្រណម្យ ក្នុងអង្គរធំ ខាងជើងព្រះបរមរាជវាំង ដែលក្រោយដើមឈើរលំ គេសង្កេតឃើញមានក្បាលនាគ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដ៏ធំអស្ចារ្យមួយ គួរឱ្យភ្ញា

អានបន្តរ

រត់អត់រួចទេ ! ចាប់​រំ លោ​.​ភ​ក្នុង​ខេត្តព្រៃវែង រត់គេច​អស់​៦​ឆ្នាំ នារី​រង​គ្រោះ​ប្រទះ​ឃើញ​នៅ​ភ្នំពេញ ស្រាប់តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ គេហទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់​កង​រាជ​អាវុធ​ហត្ត​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្ហោះ​ជា​ផ្លូវការ​ទាក់ទិន​ករណី (​រំ​លោ​.​ភ​សេ ព​ ស​.​ន្ថ​វៈ​) នៅ​ខេត្តព្រៃវែង ជ ន ល្មើ ស​បាន​គេចខ្លួន​ជាង​៧​ឆ្នាំ ទើបត្រូវ​ជន​រង​គ្រោះ​ប្រទះ​ឃើញ​នៅ​ភ្នំពេញ ក៏​ប្តឹង​ប៉េ​អឹ​ម​ឲ្យ​ចាប់ខ្លួន កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៥ និង​៣០​នាទី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ ។ប្រភព​ដដែល​អោយ​ដឹង​ថា

អានបន្តរ

គេចអត់ផុតមែន !ចាប់ ​រំ​ លោ​.​ភ​គេហើយ រត់គេច​អស់​៦​ឆ្នាំ នារី​រង​គ្រោះ​ប្រទះ​ឃើញ​នៅ​ភ្នំពេញ ប្តឹង​ប៉េ​អឹ​ម​ឲ្យ​ឃា ត់ខ្លួន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ គេហទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់​កង​រាជ​អាវុធ​ហត្ត​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្ហោះ​ជា​ផ្លូវការ​ទាក់ទិន​ករណី (​រំ​លោ​.​ភ​សេ ព​ ស​.​ន្ថ​វៈ​) នៅ​ខេត្តព្រៃវែង ជ ន ល្មើ ស​បាន​គេចខ្លួន​ជាង​៧​ឆ្នាំ ទើបត្រូវ​ជន​រង​គ្រោះ​ប្រទះ​ឃើញ​នៅ​ភ្នំពេញ ក៏​ប្តឹង​ប៉េ​អឹ​ម​ឲ្យ​ចាប់ខ្លួន កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៥ និង​៣០​នាទី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ ។ប្រភព​ដដែល​អោយ​ដឹង​ថា

អានបន្តរ